Behörighetsstatus på företagskontot

De användare som är kopplade till ert företagskonto kan ha olika behörighetsstatus. Denna avser möjligheten att:

- Göra ändringar i företagsprofilen
- Lägga till & ta bort medarbetare från företagskontot
- Göra vissa ändringar i medarbetarnas individuella profiler

En användares behörighet beror på vilken "Roll" denna har i företagskontot. De roller som finns är Ägare, Administratör, Manager och Användare.

Användare som har rollen "Ägare" eller "Administratör" har full behörighet på företagskontot, inklusive redigera användare, företagspresentation och betalningsuppgifter.
Användare som har rollen "Manager" eller "Användare" har inte behörighet att utföra de ändringar som nämns ovan.

Med vald status Manager så syns användaren inte på företagets presentationer eller på annan plats i applikationen.

En vanlig användare kan

Hur ändrar jag en användares behörighet på företagskontot?

Gå till 'Annonsportalen'.Klicka på 'Företagsprofil' i den vänstra menyn.Klicka på redigeringsmarkören vid den aktuella användaren och välj sedan önskad roll i listan. Klicka på "Spara" för att uppdatera användarens roll.

Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!