Hitta dina intresseanmälningar

  1. Gå i på Annonsportalen.

  2. Klicka på Leads i den vänstra menyn.

  3. Här har du en översikt över de Intresseanmälningar som du har fått in.

  4. För att se mer information om en intresseanmälan klickar du på pilen till höger.

Sortera bland dina Leads 

  1. Välj mellan att se Alla eller Mina leads.

  2. I fältet Välj lokal kan du söka efter en specifik annons för att se intresseanmälningar på just den lokalen.

Alternativt

1. Gå till Annonsportalen.

2. Klicka på Annonser i den vänstra menyn.

3. Under varje annons ser du sammanfattad statistik, bland annat över intresseanmälningar. I detta fall siffran representerar siffran 14 antalet intresseanmälningar.

4. Klicka dig in på den annons du är intresserad av.
5. Klicka på Leads i menyn ovanför annonsen.

Här hittar du en lista över alla intresseanmälningar för den aktuella annonsen.

 

Fler frågor?

Skriv till oss i chatten så besvarar vi dem!

Hittade du svaret?