Om du vill redigera ett befintligt kostnadsställe behöver du först hitta det kostnadsstället som ska redigeras och sedan klicka på redigera knappen


Uppdatera den informationen som du behöver och sedan klicka på uppdatera kostnadscentret för att spara den nya informationen.

Hittade du svaret?